Veel gestelde vragen (FAQ)

Wanneer is Scouting Pocahontas opgericht?

Scouting Pocahontas Zoetermeer is opgericht op 3 november 1983. Daarmee bestaat Scouting Pocahonta Zoetermeer vandaag 40 jaar, 8 maand(en) en 20 dag(en) (om precies te zijn 14873 dagen)

Wat zijn speltakken?

Een speltak is de benaming die Scouting Nederland gebruikt om een leeftijdsklasse aan te geven waarin Scoutingactiviteiten worden ondernomen. Naast een leeftijdscategorie, geeft het ook aan of jongens en meisjes gescheiden of samen in een groep activiteiten ondernemen.

Wat is overvliegen?

Overvliegen is het evenement dat plaatsvindt wanneer een lid van Scouting overgaat van de ene speltak naar de andere. Doorgaans gebeurt dat omdat het lid een bepaalde leeftijd bereikt heeft waarop hij/zij oud genoeg is om naar een hogere speltak te gaan. De precieze inhoud van het overvliegen is afhankelijk van de speltakken, vaak gaat overvliegen door een uitdagend obstakel te overwinnen (passend bij de leeftijd) om vervolgens ontvangen te worden door de nieuwe speltak.

Op het moment dat een jeugdlid te oud is voor een bepaalde speltak, vliegt hij/zij over naar de volgende speltak. Je vliegt over in het jaar dat je de eindleeftijd van een speltak bereikt. Dit gebeurt één keer per jaar aan het begin van het nieuwe seizoen (september). De ouders worden ruim van tevoren door de teamleider van de oude speltak geïnformeerd. In bepaalde gevallen kan (in overleg) van de leeftijdsgrenzen worden afgeweken. Dit kan bijvoorbeeld in het geval dat een jeugdlid mentaal nog niet toe is aan de volgende speltak. De speltakleiding beslist hierover na overleg met de groepsbegeleiding en de ouders/verzorgers. Hierna wordt er in de groepsraad melding van gemaakt. Voordat er wordt overgevlogen wordt er aan het eind van het seizoen eerst een kennismakingsbijeenkomst meegedraaid bij de volgende speltak.

Waarom hijsen we de vlag?

Vlaggen kunnen worden gebruikt voor het doorgeven van signalen, maar ze kunnen ook worden gebruikt als identificatiemiddel. Landen en provincies, maar ook bedrijven en organisaties, hebben hun eigen vlag om hun geschiedenis of hun doelstellingen te symboliseren.

Bij Scouting gebruiken we vlaggen ook met een doel: de vlag dient als identificatiemiddel voor de Scoutinggroep en de landelijke organisatie, maar laat ook onze doelstellingen en symbolen zien.

Op de groepsvlag staan de symbolen van de eigen Scoutinggroep en op de Scouting Nederland-vlag staan de symbolen van Scouting. De lelie en het klaverblad van de internationale Scoutingbewegingen met als achtergrond het rood wit blauw van de Nederlandse vlag.

Zowel bij de groepsvlag als bij de vlag van Scouting Nederland laten de lelie en het klaverblad ook de doelstellingen van de organisatie zien. De drie blaadjes aan het klaverblad en de drie punten van de lelie symboliseren namelijk ook weer de drie punten van de belofte. De ceremonie waarin we de vlag hijsen, is bedacht bij het begin van Scouting. Inmiddels is deze ceremonie binnen Scouting zo internationaal verspreid dat het een onlosmakelijk onderdeel van de Scoutinggebruiken is dat in bijna ieder land voorkomt. Het maakt niet uit waar ter wereld je bent, je kunt er bijna vanuit gaan dat scouts de bijeenkomst beginnen met het hijsen van de vlag.

Dit schept ook internationale verbondenheid, het lijkt er niet zo zeer om te gaan wat we doen, maar meer om het feit dat we het 'allemaal' doen.

Vuur is gevaarlijk, dat doen jullie toch zeker niet?

Nou en of! Auto's zijn ook gevaarlijk. Bij Scouting geloven we dat je juist met risico's moet leren omgaan in plaats van thuis de deur achter je dicht trekken en onder de dekens te gaan liggen. Vuur stoken, hakken met een bijl, boomhutten bouwen, nachttochten, met een zakmes snijden, we doen het allemaal. Van onze leiding leren kinderen, uiteraard afhankelijk van de leeftijd, hier voorzichtig mee om te gaan.

Waarom dragen jullie een uniform?

Het uniform is bedoeld om vies te maken. Scouting telt in Nederland en daarbuiten duizenden leden, aan het uniform kun je zien bij welke groep je hoort en wat je allemaal al hebt gedaan. Daarbij vinden we het bij Scouting niet interessant of je merkkleding draagt of truien van Lamawol, het is veel belangrijker dat je plezier maakt in de groep.

Mijn kind wil niet meer naar Scouting, wat nu?

Soms komt het voor dat een kind niet meer graag naar Scouting wil of het niet meer leuk vindt, dit kan onder andere komen doordat vriendjes al zijn overgevlogen of omdat het spelaanbod niet meer bevalt. Graag horen wij van u de reden waarom het uw kind niet meer bevalt, dan kunnen wij hier indien mogelijk actie op ondernemen. Als u uw kind wilt uitschrijven kan dat door contact op te nemen met de speltakleiding.

Wat is Scouts Online (SOL)?

Scouts Online (SOL) is het ledenadministratiesysteem voor alle Scoutinggroepen in Nederland. Dus ook wij maken hier gebruik van om de ledenadministratie in bij te houden.

In dit systeem worden de relevante gegevens van de leden opgeslagen. De speltakleiding en het bestuur van onze groep hebben toegang tot deze gegevens, zodat men brieven per e-mail kan sturen en, indien nodig, de ouders kan bellen of het verzekeringsnummer van een lid kan opzoeken. Ook Scouting Nederland maakt gebruik van deze gegevens, om bijvoorbeeld het 3-maandelijkse Scouting Magazine te kunnen versturen. Als je inlogt kun je opgeven of je dit magazine wel/niet wilt ontvangen.

Wat is de betekenis van het saluut?

Vanaf de invoering van de Scoutfit is er nog slechts één saluut, het half saluut of geheim saluut. Wel is er een verschil tussen welpe en de oudere speltakken. Welpen gebruiken twee vingers omhoog (wolvenkopje, met twee oren) de oudere speltakken gebruiken drie vingers. De drie vingers geven de drie delen van de belofte aan. De duim die over de pink gelegd wordt, symboliseert de sterke die de zwakke beschermt.

Het saluut is met twee (voor welpen) of drie vingers (voor de oudere speltakken) ter hoogte van je schouder. Dit saluut gebruik je op een beperkt aantal momenten: bij het afleggen van de belofte, het opzeggen van de wet en bij het hijsen van de Nederlandse vlag of het spelen van het volkslied.
Scouting Pocahontas Facebook pagina &nbps; Scouting Pocahontas Facebook groep &nbps; Scouting Pocahontas Instagram &nbps; Scouting Pocahontas Mastodon
Scouting Pocahontas Twitter &nbps; Scouting Pocahontas LinkedIn groep &nbps; Scouting Pocahontas Sponsorkliks
Made with in the Netherlands. © Scouting Pocahontas 2024